Fler lastsäkringskontroller av transporter

Motion 2014/15:60 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kraftigt öka antalet lastsäkringskontroller.

Motivering

Vid ett besök i Göteborgs hamn fick vi möjligheten att titta in i en trailer för att se hur den var lastsäkrad för transport till sjöss. Gods som transporteras på svenska vägar, järnvägar och till sjöss har tydliga regler om hur godset ska vara lastsäkrat för en säker transport från punkt A till punkt B.

Den trailer vi inspekterade var mycket undermåligt lastsäkrad och fick inte gå med fartyget på resan. Hamnpersonal och tulltjänstemän som deltog i inspektionen berättar att det inte är ovanligt att det är undermåligt lastkrat när gods placeras i hamnen – att mellan 60 och 80 % av kontrollerade trailers hade en lastsäkring som var bristfällig eller helt saknades. De berättar vidare att vissa chaufförer själva lastsäkrar trailers och när de kommer till hamnområdet så tar de med sig surrningsmaterial de använt då det är deras privata.

En trailer som inte är korrekt lastsäkrad kan vid grov sjö eller storm tappa sin last vilket gör att andra trailers går sönder och en stor rörelse kommer i rullning på fartyget vilket kan få katastrofala följder. En undermåligt lastsäkrad transport kan få mycket olyckliga konsekvenser även vid vägtransporter och järnvägstransporter.

Det är av största vikt att polis eller annan myndighet får mer resurser att granska slarvet vid transporter inom Sverige och när vi skeppar det utomlands.

.

Jimmy Ståhl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-10-16 Granskad: 2014-10-16 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)