Flerbarnstillägg

Motion 2020/21:2593 av Sofia Westergren (M)

av Sofia Westergren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utfasning av flerbarnstillägget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnbidrag är inte inkomstprövat och har till syfte att ”bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer.” Bidraget infördes 1937 för att bromsa de minskade födelsetalen i Sverige. Sedan 1948 är det inte behovsprövat. Bidraget ges till alla barn under 16 år. Redan för andra barnet ges flerbarnstillägg utöver barnbidraget. Flerbarnstillägget kan även ges efter det att barnet fyllt 16 år tills ungdomen är 20 år. Barnbidraget är sedan 2018 1250kr per månad och är skattefritt. Sverige behö­ver se över och prioritera för att klara framtida utmaningar och inte minst post corona. Särskilt i denna tid behöver bidrag ses över, och tiden är mogen för att planera för en utfasning av flerbarnstillägget. Barnbidragets syfte 1937 kan inte längre anses föreligga.

Barnbidrag + flerbarnstillägg

1 barn1250kr

2 barn2500 + 150

3 barn3750 + 730

4 barn5000 + 1740

5 barn6250 + 2990

6 barn7500 + 4240

Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)