Flexiblare vägar till arbete och studier

Motion 2012/13:Sf288 av Roger Haddad (FP)

av Roger Haddad (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enklare regler för att studera under asyltiden.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över lagstiftningen så att inte enskilda själva på grund av regelverket tackar nej till kortare arbete eller rekommenderas av myndigheter att tacka nej till arbete.1

1 Yrkande 2 hänvisat till AU.

Motivering

Grunden för vår välfärd är att vi arbetar och betalar skatt. Många nyanlända har pekat på vissa förhållanden som gör att de redan under den första tiden, innan de erhåller uppehållstillstånd, inte har möjlighet att bedriva studier. Samtidigt uppmuntrar vi asylsökande att arbeta under tiden, vilket är positivt utifrån flera perspektiv. Inte minst förebygger det isolering och man bygger upp värdefulla kontakter i arbetslivet. Det finns en stor utmaning inom integrationspolitiken som jag belyser i olika riksdagsmotioner. Hinder som finns måste bort för att underlätta vägen till såväl arbete som studier.

När en person erbjuds praktik måste ekonomiska incitament övervägas för att visa skillnad i praktiken och det man tidigare gjorde inom myndigheternas ram.

När enskilda erbjuds kortare anställningar för en riktig lön så menar många att det blir komplicerat när bidragshandläggare avråder från att tacka ja. De syftar på vägen tillbaka till försörjningsstödet och en ny väntetid på upp till tre månader. Under detta glapp blir det svårt för enskilda att planera för sina kostnader för mat och hushåll.

Kommunernas socialtjänst och regeringen genom myndigheterna Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, samt delvis CSN, är de som mest berörs av dessa frågeställningar. Det finns anledning att se över regelverket och underlätta för de nyanlända vuxna att studera även om de inte har uppehållstillstånd. Det bör också ses över hur man kan uppmuntra fler att tacka ja även till kortare riktiga anställningar.

Stockholm den 4 oktober 2012

Roger Haddad (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)