Flygplatsernas taxfreebutiker

Motion 2005/06:Sk397 av Per Bill (m)

av Per Bill (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att tillåta resenärer inom EU att handla i svenska flygplatsers taxfreebutiker, förutsatt att de betalar skatt på varorna.

Motivering

Numera är det inte längre tillåtet att handla varor taxfree för resenärer inom EU. På svenska flygplatser får bara de resenärer handla i taxfreebutikerna som skall resa till ett land utanför EU.

I andra europeiska länder kan dock EU-resenärer handla i butikerna, men de måste då betala skatt på de varor de köper. Ett sådant system borde med fördel kunna införas även i Sverige. Varför inte göra det möjligt för resenärer som skall resa inom EU att handla i taxfreebutikerna förutsatt att de betalar skatt? Skatteintäkterna blir desamma för staten, men det underlättar för människor som reser att få handla på flygplatsen.

På flygplatserna finns välsorterade taxfreebutiker med stort utbud. Många resenärer skulle spara mycket tid och möda på att få handla direkt där, även om de reser inom EU.

Det här förslaget innebär en väsentlig förenkling för flygresenärer och möjlighet för flygplatsernas butiker att sälja mer och konkurrera på lika villkor med sina europeiska kollegor.

Stockholm den 2 oktober 2005

Per Bill (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare