Flygstrategi för svenskt inrikesflyg

Motion 2016/17:1657 av Kristina Nilsson och Hans Hoff (båda S)

av Kristina Nilsson och Hans Hoff (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för inrikesflyget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är oerhört bra att regeringen nu jobbar med en flygstrategi. Regeringen vill se en utvecklig av flyget, och då med tyngdpunkt på fler internationella destinationer. Detta är oerhört viktigt för att Sverige även i framtiden skall vara ett land med hög tillväxt och generell välfärd.

Sverige är ett avlångt land med stora avstånd, från norr till söder är det 200 mil bilvägen. Det gör att det är minst lika viktigt för tillväxt och därmed en god välfärd att inrikesflyget utvecklas positivt. Inrikesflygets betydelse för tillväxt, industri, expansion, etableringar och utveckling i hela landet och särskilt i Norrland belyses sällan. Just för Norrland och Västernorrland har flyget en central betydelse för en fortsatt positiv befolkningsutveckling och tillväxt. Att över dagen kunna besöka huvudstaden och sen kunna återvända hem på kvällen är en självklarhet för näringslivet, myndigheter och befolkningen i stora delar av Sverige. En förutsättning för det, i norra Sverige, är ett välfungerande inrikesflyg. Den svenska modellen byggs till stor del på att vi på bästa sätt tar tillvara alla de tillgångar och möjligheter vi har i hela landet och då har inrikesflyget en stor betydelse. Vi anser att regeringen borde ta fram en konkret flygstrategi för hur svenskt inrikesflyg kan utvecklas på bästa sätt.

Kristina Nilsson (S)

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)