Flygtrafik till Gotland

Motion 2016/17:505 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Gotlands särskilda behov av konkurrenskraftig flygtrafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett avlångt land där människor och företag är beroende av goda kommunikationer, i såväl glesbygd som stad. Det är med goda kommunikationer vi för städer och människor närmare varandra – samtidigt som vi skapar förutsättningar för långvarig tillväxt och fler jobb. Tillsammans med bil- och tågtrafiken är inrikesflyget en viktig komponent i mixen av transportmedel. Allra viktigast är flyget för län som Gotland, där ingen möjlighet finns att ta tåg till övriga delar av landet.

Inom inrikesflyget är det tydligt att Bromma flygplats är ett nav för kommunikationerna med övriga landet. Flygplatsen har destinationer som Umeå, Växjö, Halmstad och Visby. Lägg därtill att en stor del av dessa resenärer reser i arbetet och inte har möjlighet att ersätta sitt flygande med Arlanda som destination. Att frågan om Bromma flygplats berör hela landet råder det alltså inget tvivel om, men det står också klart att Gotland med sitt öläge har särskilda förutsättningar och behov.

Effekten av att stänga Bromma flygplats i förtid är väl dokumenterad. Enligt beräkningar gjorda av Stockholms Handelskammare år 2015 skulle en stängning resultera i att uppemot 24 000 jobb går om intet. Procentuellt skulle effekten slå hårdast mot län som Gotland där affärsresandet skadeskjuts så påtagligt.

Inrikesflyget är av stor betydelse för Gotland och landet i övrigt. Därför bör flygplatsen, hellre än läggas ned, värnas och utvecklas vilket bidrar till konkurrenskraftig flygtrafik. Det skulle hela Sverige tjäna på.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)