Flykting- och immigrationspolitiken

Motion 2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Sveriges medlemskap i IOM 9

4.1 IOM:s roll i program som går ut på att hindra människor att fly 10

4.2 IOM:s administration och förvaltning av lägren för asylsökande på Nauru och Manus Island, Papua Nya Guinea 11

4.3 IOM:s gränskontrollunderrättelseverksamhet 11

4.4 IOM och s.k. frivilligt återvändande 12

4.5 Amnesty International och Human Rights Watch’s gemensamma uttalande om IOM 12

5 Utvecklingen i den Europeiska unionen 13

5.1 Hoten mot de mänskliga rättigheterna, i synnerhet asylrätten, från kampen mot terrorismen 14

5.2 Rådsdirektivet den 28 juni 2001 om transportörsansvar 15

5.3 Rådsdirektiv och rambeslut om straff för den som underlättar icke
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)