Flykting- och immigrationspolitiken

Motion 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:Sf277

av Lars Ohly m.fl. (v)

Flykting- och immigrationspolitiken

1

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Varför drivs människor på flykt? 6

4.1 Vapenexport 6

4.2 Konkurrens om råvaror 8

4.3 Etniska konflikter och inhemskt förtryck 8

4.4 Riktiga flyktingar? 9

5 Sveriges medlemskap i IOM 9

6 FN:s flyktingkommissariats finansiering och mandat 10

7 Utvecklingen i Europeiska unionen 11

7.1 Blodbadet vid EU:s gränser fortsätter 12

7.2 Transportörsansvaret 15

7.3 Handlingsprogram för att bekämpa illegal invandring 16

7.4 Dublinförordningen 17

7.5 Skyddsgrundsdirektivet 18

7.6 Asylprocedurdirektivet 18

8 Den svenska utlänningslagstiftningen 18

8.1 Anhöriginvandringen 19

8.2 Uppehållstillstånd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (39)