Flykting- och immigrationspolitiken

Motion 2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2008/09:Sf331

av Lars Ohly m.fl. (v)

Flykting- och immigrationspolitiken

v250

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 7

4 Varför drivs människor på flykt? 7

4.1 Vapenexport 7

4.2 Konkurrens om råvaror 9

4.3 Etniska konflikter och inhemskt förtryck 9

4.4 Riktiga flyktingar? 10

5 Sveriges medlemskap i IOM 10

6 FN:s flyktingkommissariats finansiering och mandat 11

7 Utvecklingen i Europeiska unionen 11

7.1 Militariseringen av kontrollen av EU:s yttre gränser 12

7.2 Transportörsansvaret 15

7.3 Handlingsprogram för att bekämpa illegal invandring och utlokalisering av EU:s gränser utanför Europa 16

7.4 Dublinförordningen 17

7.5 Skyddsgrundsdirektivet 18

7.6 Asylprocedurdirektivet 18

7.7 Återvändandedirektivet 19

8 Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (45)