Flykting- och immigrationspolitiken

Motion 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v)

av Kalle Larsson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:Sf211

av Kalle Larsson m.fl. (v)

Flykting- och immigrationspolitiken

v443

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 8

4 Varför drivs människor på flykt? 8

4.1 Vapenexport 8

4.2 Konkurrens om råvaror 10

4.3 Etniska konflikter och inhemskt förtryck 10

4.4 Riktiga flyktingar? 10

5 Sveriges medlemskap i IOM 11

6 FN:s flyktingkommissariats finansiering och mandat 11

7 Utvecklingen i Europeiska unionen 12

7.1 Militariseringen av kontrollen av EU:s yttre gränser 13

7.2 Transportörsansvaret 16

7.3 Handlingsprogram för att bekämpa illegal invandring 17

7.4 Dublinförordningen 18

7.5 Visumkrav som medel att utestänga flyktingar 19

7.6 Skyddsgrundsdirektivet 20

7.7 Asylprocedurdirektivet 20

7.8 Återvändandedirektivet 20

8 Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (54)