Flyktingmottagandet

Motion 2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v)

av Kalle Larsson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:Sf251

av Kalle Larsson m.fl. (v)

Flyktingmottagandet

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 4

Migrationsverket 4

Ökad kunskap i handläggningsprocessen 5

Migrationsverkets organiserade verksamhet 6

Extern tillsyn av mottagningsverksamheten 6

Kommunernas flyktingmottagande 7

Rätten till eget boende 7

Höjd dagersättning till asylsökande 8

Kommunernas ansvar för meningsfull integration av asylsökande 9

Asylsökande barns skolgång 9

Amnesti 10

Asylsökandes sjukvård 11

Apatiska barn 11

Rätt till vård på lika villkor 12

Rehabilitering av tortyr- och traumaskadade flyktingar 13

Gömda 14

Uppehållstillstånd för papperslösa 15

Gömdas tillgång till sjukvård 15

Ensamkommande barn 16

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)