Flytt av Sveriges ambassad i Israel till västra Jerusalem

Motion 2007/08:K219 av Annelie Enochson (kd)

av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen omlokaliserar Sveriges ambassad från Tel Aviv till västra Jerusalem.

Motivering

Sedan 1950 har Jerusalem varit Israels huvudstad och Israel är det enda land i världen där en svensk ambassad inte ligger i dess huvudstad. Den nuvarande svenska inställningen om Jerusalems status går tillbaka till FN:s delningsplan från 1947, vilken innebar att hela Jerusalem med omnejd skulle betraktas som corpus separatum, m.a.o. internationellt administrerad zon. Någon sådan avstyckning av Jerusalem kom dock aldrig till stånd. När det brittiska mandatet avvecklades i maj 1948 och staten Israel utropades anföll grannstaterna. Då intogs östra Jerusalem av Jordanien medan västra Jerusalem förblev under judiskt styre. Så har det varit sedan dess. Israel flyttade sin regering till västra Jerusalem år 1950. I dag skulle det vara naivt att tro att någon part i Mellan­östern skulle acceptera Jerusalem som en internationell zon.

En tvåstatslösning skulle innebära att Jerusalem skulle vara en huvudstad för bägge staterna och då skulle en ambassadflytt vara en deklaration i handling från svensk sida. Redan nu finns det svenska generalkonsulatet som betjänar de områden som är under palestinskt styre i östra Jerusalem.

Ytterligare skäl till att omlokalisera ambassaden är att alla suveräna stater i världen har, enligt internationell lag, rätt att bestämma var deras huvudstäder skall förläggas.

Mellan åren 1948 och 1967 var Jerusalem en delad stad där israeler ej var tillåtna att besöka sina heliga platser i östra Jerusalem, oavsett trosinriktning. Efter 6-dagarskriget 1967 blev Jerusalem en enad stad där Israel sedan dess har administrerat staden vilket har inneburit att alla människor, oavsett trosuppfattning, under 40 år varit garanterade att få tillgång till sina religiösa platser i hela staden. Detta visar att staten Israel är mogen för att få ett erkännande att västra Jerusalem är dess huvudstad.

I västra Jerusalem är exempelvis parlamentet, presidenten, högsta domstolen och departementen installerade – utöver sociala och kulturella institutioner och myndigheter. Sveriges ambassad ska förstås vara förlagd i samma stad som landet styrs ifrån.

EU:s och Sveriges diplomater besöker regelbundet västra Jerusalem för officiella möten med israeler, vilket de facto i praktiken är ett erkännande av västra Jerusalem som Israels huvudstad.

En liknande motion behandlades under förra riksmötet i betänkandet 2006/07:KU1 och fick avslag men min förhoppning är att motionen under detta riksmöte kommer att antas av riksdagen.

Stockholm den 24 september 2007

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-28 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)