Flytväst till sjöss

Motion 2012/13:T290 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska finnas godkända flytvästar ombord till alla passagerare på båtar till sjöss.

Motivering

Åtta av tio som ramlat överbord och drunknat skulle ha klarat sig om de hade haft flytväst. Det betyder att 280 av de 354 som dött i fritidsbåtsolyckor de senaste tio åren skulle ha klarat sig med flytväst.

Svenska livräddningssällskapets attitydundersökning från 2012 visar att fyra av tio vuxna aldrig eller sällan använder flytväst. Den visar också att två miljoner vuxna svenskar inte tror sig kunna simma 200 meter och känner osäkerhet inför att hantera situationen i vatten. De skulle behöva en flytväst. Även många turister saknar vattenvana och känner inte alltid till hur kallt vattnet kan vara här, vilket bidrar till fler olyckor med dödlig utgång.

Den typiska olyckan sker när en man över 50, ensam eller tillsammans med andra, ger sig ut för att fiska. Det sker ofta i en mindre sjö och i lugnt väder. Mannen använder inte flytväst. Hade han gjort det hade överlevnadschansen varit betydligt bättre.

En del tror kanske att en flytväst är dyr eller svår att få tag i. Men en godkänd flytväst går att köpa för 200 kronor och uppåt. Den är en billig livförsäkring! Svenska livräddningssällskapet har dessutom varit med och byggt upp 250 flytvästdepåer utspridda över landet där man kan få låna räddningsvästar gratis eller till en mycket låg kostnad.

Det finns inte längre någon ursäkt för att inte ha flytvästar ombord till sjöss. Det bör därför bli obligatoriskt att varje båt, oavsett storlek, som befinner sig till sjöss ombord har godkända (CE-märkta) flytvästar som räcker till alla passagerare ombord. Medföljer barn bör det även finnas barnanpassade flytvästar som uppfyller säkerhetskraven.

Stockholm den 1 oktober 2012

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)