FN-resolutionerna 1325 och 1820

Motion 2010/11:U247 av Caroline Szyber och Irene Oskarsson (KD)

av Caroline Szyber och Irene Oskarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara drivande i uppfyllandet och efterlevandet av resolutionerna 1325 och 1820 i fredsbyggande processer.

Motivering

Fred, jämställdhet och utveckling är begrepp som hänger samman och är beroende av varandra. Därför är det mycket viktigt att kvinnor involveras i fredsprocesser då det är avgörande för att långsiktig fred och säkerhet ska kunna upprättas. Hållbar fred kan inte upprättas utan att kvinnor och kvinnors behov, prioriteringar och strategier för konfliktlösning tillvaratas i fredförhandlingar.

Fredsförhandlingar syftar inte bara till att avsluta en konflikt. När en fred väl förhandlats fram börjar det viktiga arbetet med att bygga upp ett nytt samhälle. I detta samhälle måste jämställdhet främjas på alla nivåer. Lyckas man inte skapa ett rättssamhälle med demokrati och lika rättigheter mellan kvinnor och män riskerar nya konflikter att bryta ut.

Den 31 oktober 2000 antogs resolution 1325 av FN:s säkerhetsråd. Denna resolution är ett juridiskt bindande dokument som behandlar frågan om hur krig påverkar kvinnor och kvinnors deltagande i konfliktlösning och i arbetet med att uppnå långsiktig fred. Representationen av kvinnor i fredsprocessen ska öka, fredsbevarande styrkor ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv, specifika behov för kvinnor i flyktingläger ska tillgodoses och åtgärder som stöttar kvinnors lokala fredsinitiativ ska främjas. Genom antagandet av resolutionen blev kopplingen mellan jämställdhet, hållbar utveckling och internationell säkerhet officiellt erkänd. Definitionen av sexuellt våld mot kvinnor som krigsbrott enligt FN:s resolution 1820 är också ett steg i rätt riktning för att begränsa en fasansfull krigsföring och förtryck som fortfarande pågår. Sverige bör i olika sammanhang lyfta fram behovet av att lagföra och döma förövare och ge stöd till drabbade kvinnor. Margot Wallströms roll som FN:s särskilde representant när det gäller genomförande av resolution 1820 gör också att Sveriges möjlighet till insyn och påverkan ökar.

När det gäller implementeringen av resolutionerna återstår det dock mycket att göra. Genom att Sverige anses vara ett föregångsland inom jämställdhet, har vi också ett ansvar att driva jämställdhetsarbetet i olika internationella sammanhang. Sverige måste vara drivande i att uppmärksamma resolutionerna 1325 och 1820 i fredsbyggande och i försoningsprocesser.

Stockholm den 26 oktober 2010

Caroline Szyber (KD)

Irene Oskarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)