Folkhälsa

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2006/07:So464

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Folkhälsa

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 3

2 Inledning 7

3 ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” – det övergripande målet 7

3.1 Lokalt folkhälsoarbete 7

4 Delaktighet och inflytande i samhället målområde 1 8

4.1 Demokrati och frihet 8

4.2 Kortare arbetstid 9

5 Ojämlika livsvillkor bidrar till psykisk ohälsa – målområde 1–3 10

6 Sunda och säkra miljöer och produkter – målområde 5 10

6.1 Gröna miljöer 11

6.2 Ren luft 11

6.3 Buller 12

6.4 Mobilstrålning 12

6.5 Elöverkänslighet 13

7 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård – målområde 6 14

7.1 Hälsofrämjande sjukhus 14

7.2 Jämställdhet 14

7.3 Psykisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (48)