Folkölsförsäljningen

Motion 2000/01:So417 av Helena Zakariasén och Ann-Kristine Johansson (s)

av Helena Zakariasén och Ann-Kristine Johansson (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om försäljning av folköl och cider.
Motivering
Återigen visar flera rapporter hur lätt det är för ungdomar
under 18 år att köpa folköl och cider i vanliga butiker. Detta
trots förbud och skyltar om 18-årsgräns. Återigen känner vi
därför behov av att motionera i frågan.
En eller ett par folköl kan verka ofarligt men en burk folköl (3,5
volymprocent) motsvarar faktiskt en snaps på 4 cl. Ett sexpack folköl blir
alltså lika med 6 snapsar. Två folköl brukar räcka för en ung flicka att berusa
sig på. Dessutom har det visat sig att alltfler ungdomar tar tabletter i samband
med sitt drickande för att på så sätt förhöja berusningseffekten.
Ett problem som upptäckts är att de som säljer folköl och cider ofta själva
är ungdomar mellan 15 och 17 år och att det även händer att de är ensamma i
butiken. Det är naturligtvis inte lätt för en ung tjej eller kille att tvingas
neka
sina jämnåriga kompisar att handla. Det är heller inte lätt att tvingas neka
försäljning till någon som är hotfull. Det torde därför vara självklart att man
skall vara myndig innan man får sköta försäljning av varor som man ju måste
vara myndig för att få handla.

Stockholm den 27 september 2000
Helena Zakariasén (s)
Ann-Kristine Johansson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)