För en hållbar energipolitik

Motion 2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Energipolitikens utmaningar 4

Fossilgasen 4

Gasutbyggnad oförenlig med klimatmål 5

Föråldrat gasbeslut 6

Gasen behövs på annat håll 7

Gas för fordon 7

Gas utanför nätet 8

Kraftvärmebeskattning 8

Oljan 9

Eldningsolja har minskat, men inte drivmedel 10

Genomslag för nya principer 2004–2005 10

Mål att minska fossilberoendet 11

Industrin och oljan 11

Torv 12

Vattenkraften 13

Kärnkraften 14

Effekthöjning i kärnkraftverk 14

Höjd säkerhetsnivå 16

Försäkringsansvar m.m. 16

Kabel för finsk reaktor 17

Vindkraft 18

Solvärme 18

Energiforskning 19

Koldioxidseparation och förvaring 20

Effektivare energianvändning 22

En effektivare elmarknad 23

Drivmedel 24

Förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (23)