Föräldraledighet för tvillingföräldrar

Motion 2019/20:1270 av Alexandra Völker (S)

av Alexandra Völker (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur villkoren för tvillingföräldrar i samband med föräldraledighet kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att bli förälder är ofta en fantastisk men också en krävande uppgift. I Sverige har vi en generös föräldraförsäkring som ger föräldrar möjlighet att ta hand om och knyta an till sina barn på heltid. För en person som får ett barn ges totalt 480 dagar med föräldrapenning till föräldrarna, varav 390 dagar är på sjukpenninggrundande nivå och 180 dagar är på lägstanivå. Får föräldrarna barn tätt inpå varandra får de fortfarande 480 dagar per barn. För de som däremot får två barn vid samma tillfälle, det vill säga tvillingar, ges dock endast totalt 480 + 180 dagar. Av de extra 180 dagarna som tvillingföräldrar ges är endast 90 dagar på sjukpenninggrundande nivå medan de övriga extra 90 dagarna är på lägstanivå. Det innebär att även om man, vid de fall man är två föräldrar, har möjlighet att ta ut föräldrapenning för varsitt barn så räcker inte dagarna särskilt länge.

Tvillingföräldrar vittnar om den ansträngning det innebär att ta hand om två små barn samtidigt och vad det innebär för föräldrarnas ork och mående. Utöver förälderns uppgift att ta hand om barnet handlar det även om barnens möjlighet att få tid med och knyta an till en vuxen. Idag vet vi att anknytningen vi skapar som små barn påverkar vårt mående och våra relationer för resten av livet.

För att ge alla föräldrar och barn lika förutsättningar bör antalet dagar med föräldrapenning på sjukpenninggrundande nivå ökas för tvillingar.

 

 

Alexandra Völker (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)