Föräldraledighet från alla politiska uppdrag

Motion 2020/21:509 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att vara föräldraledig från alla former av politiska uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få en demokrati som fungerar måste vi ha politiker med olika bakgrund och erfarenhet och i varierande åldrar. En grupp som är underrepresenterad i politiska församlingar är småbarnsföräldrar. De är också den största gruppen som väljer att hoppa av sina politiska uppdrag. En anledning kan vara att man inte har möjlighet att vara föräldraledig från sitt uppdrag i kommuner och landsting.

Även om man bara är fritidspolitiker” kan det innebära en stor arbetsbörda som kan vara svår att kombinera med små barn. En del föräldrar löser detta utan problem medan många väljer att avsäga sig sina uppdrag för att de inte får tillvaron att gå ihop. Om man tillhör ett större parti finns det ofta ett flertal ersättare som kan gå in en kortare period. Om man däremot tillhör ett mindre parti finns det ofta bara en ersättare, och situationen blir sårbar.

Att man säger upp sitt uppdrag för att vara föräldraledig gör att man senare under mandatperioden inte har möjlighet att återta sitt uppdrag, utan man får då vänta till nästa val.

Möjligheten att vara föräldraledig från dessa uppdrag bör införas och kan då nyttjas om föräldern så önskar. Om vi menar allvar med att vi vill ha politiker i varierande åldrar så anser jag detta vara en mycket viktig förändring för att nå målet.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-29 Granskad: 2020-09-29 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)