Föräldrarnas gemensamma ekonomiska ansvar för barn

Motion 2007/08:C351 av Yilmaz Kerimo (s)

av Yilmaz Kerimo (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka det gemensamma ekonomiska ansvaret för barn upp till 20 år.

Motivering

Enligt socialtjänstlagen har båda föräldrarna ansvaret att ombesörja försörjningen för sitt barn/ungdom fram till 20 års ålder men i praktiken gäller det inte alla föräldrar. För de familjer där en av föräldrarna betalar underhåll är underhållet i huvudsak kopplat till att barnet går i skolan. Om en ung människa av olika skäl hoppar av gymnasiet mister han/hon också en del av sin försörjning under övergångstiden mellan utbildning och jobb. Då vilar hela det ekonomiska ansvaret på den förälder som har barnet boende hos sig.

Särskilt utsatta är ensamstående kvinnor som oftast drabbas av att bli ensamförsörjare av unga. För denna grupp unga är ofta vägen till en egenförsörjning ganska lång och beroendet av underhållsstödet stort.

För att förstärka och förtydliga föräldrarnas gemensamma ekonomiska ansvar bör regeringen ta initiativ till att se över socialtjänstlagen i denna del. Det borde vara rimligt att det gemensamma ansvaret sträcker under hela uppväxten och inte bara är kopplat till skolgången.

Stockholm den 3 oktober 2007

Yilmaz Kerimo (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)