Föräldrars insyn i barnens journaler

Motion 2021/22:1213 av Catarina Deremar (C)

av Catarina Deremar (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka föräldrars nödvändiga insyn i barnens journaler med respekt för barnets integritet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föräldrar ska ha möjlighet att boka tid i sjukvården för sina tonåriga barns räkning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från det man är 13 år så är får man själv sköta sina sjukhuskontakter och det är bra. Många unga är mycket kapabla att själva söka för olika medicinska åkommor och det är viktigt att integriteten för den enskilda unga skyddas.

Det kan dessvärre även vålla bekymmer. Ett exempel är barn med diabetes 1 där tillgången på insulin är livsnödvändigt.

Ett annat exempel som har dykt upp nu i Coronatider är att har du en 16 åring så kan inte du som vårdnadshavare boka tid och har inte den unga vuxna ett BankID så kan inte hen boka själv heller. Vi lär få uppleva fler pandemier och då är det bra att vi bygger bort det här problemet. Vem vet nästa gång kanske även tonåringar i lägre åldrar ska vaccineras.

Det här behöver ses över med stor respekt för den unges integritet för det finns flera skäl till att man som ung behöver uppsöka sjukvård utan att ens vårdnadshavare behöver eller har anledning att få vetskap om det.

Catarina Deremar (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)