Föräldrars tillgång till 1177 Vårdguiden

Motion 2021/22:666 av Linda Lindberg (SD)

av Linda Lindberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om föräldrars tillgång till 1177 Vårdguiden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det år ett barn fyller 13 år kan föräldern eller vårdnadshavaren inte längre sköta barnets ärende via sin egen inloggning på vårdguiden 1177. När barnet väl fyllt 13år ska barnet på egen hand logga in. Barnet får då tillgång till sin journal och kan sköta sina ärende gentemot vården.

För föräldern eller vårdnadshavaren innebär detta kraftigt begränsade möjligheter att sköta kontakter digitalt.

Detta har varit särskilt kännbart under pandemin då köer till vårdcentraler varit långa och för en familj inneburit begränsningar att kunna beställa exempelvis Covid-19 test till hela familjen. I de fall ett barn inte har tillgång till bank-ID kan man inte nyttja tjänsten 1177 vårdguiden, utan tvingas kontakta vården telefonledes.

I Sverige är man som vårdnadshavare ansvarig för sitt barn till dess att barnet fyllt 18 år. Det är därför märkligt att vårdnadshavaren inte kan hantera sitt barns ärende via vårdguiden 1177. Rimligen borde det vara att barn och föräldrar i samtycke kan ge föräldern godkännande från exempelvis 16 års ålder och att föräldern faller bort helt när barnet fyllt 18 år.

Jag anser därför att regeringen bör utreda och analysera utfallet av nuvarande 13-årsgräns och återkomma till riksdagen med en justerad åldersgräns som mer harmoniseras med myndighetsåldern 18 år, som också är den ålder där förälderns ansvar avtar.

Linda Lindberg (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)