Föräldrars tillgång till sina barns sjukjournaler

Motion 2021/22:2252 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förändra lagstiftningen så att föräldrar kan ha tillgång till sina barns journaler och recept efter att barnen fyllt 13 år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Enligt svensk lag blir ett barn/ungdom straffmyndig vid 15 års ålder och myndig vid 18 års ålder. Juridiska föräldrar har ett ansvar att försörja, vårda och ta hand om ett barn till dess barnet fyllt 18 år.

Sedan den 11 april 2019 anses dock barn som fyllt 13 år ha rättsförmåga att kunna sköta sina egna vårdkontakter på nätet och hämta ut receptbelagd medicin. Föräldrar har inte rätt att, efter det att barnet fyllt 13 år, ta del av sina barns journaler och recept via 1177.se. Trots att föräldrarna har ett vårdnadsansvar för barnet tills 18 års ålder, så utesluts föräldrarna således från möjligheten att via 1177.se vara delaktiga och att ta del av sitt barns sjukdomsjournaler samt medicinförteckningar och säkerställa att dessa mediciner de facto tas.

Dagens lagstiftning är på detta område oförståeligt. Vi anser att barn inte blir straffmyndiga förrän vid 15 års ålder, men ger barn full rättsförmåga redan vid 13 år om det rör deras egen hälsa. Detta är inte rimligt och en förändring måste ske.

Föräldra- och vårdnadsansvaret torde borga för att föräldrar ska ha full tillgång till sina barns journaler och recept via 1177.se och kunna hämta ut receptbelagd medicin på apoteken till sina barn tills dess barnen är myndiga.

Anders Hansson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)