Förändrad mervärdesskatt för utövande konstnärer och danstillställningar

Motion 2019/20:676 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en dj:s framträdande ska vara momsbefriat och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka mervärdesskatten till 6 procent för danstillställningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns i praktiken fyra momssatser (mervärdesskatt) i Sverige. 25, 12 och 6 procent samt 0 procent, vilket benämns som momsbefriad.

En utövande konstnär som framträder med ett upphovsrättsligt skyddat verk inför en publik och tar ut gage på framträdandet ska inte addera moms till gaget. För att artistframträdanden ska vara momsbefriade krävs att alla fyra förutsättningar nedan är uppfyllda:

      att artisten som framträder anses vara en utövande konstnär, till exempel sångare, musiker, dansare, skådespelare, recitatör, dirigent, performance- eller cirkusartist

      att framträdandet sker inför en fysiskt närvarande publik

      att artisten framför ett verk som skyddas av upphovsrättslagen

      att det är artisten som framträder som själv eller genom sitt företag säljer framträdandet.

Exempel på utövande konstnärer som kan uppträda momsbefriat är sångare, musiker, dansare, skådespelare, recitatörer och dirigenter. En dj (diskjockey) räknas dock inte som utövande konstnär utan måste därför redovisa 25 procent moms sitt gage. Det finns dock några undantag där exempelvis en internetstreamad konsert inte räknas utan är momsbefriad.

Som regelverket ser ut idag måste således en person som delger en publik ett upphovsrättsskyddat verk redovisa 25 procent moms enbart för att han eller hon väljer att delge publiken verket med hjälp av digital utrustning såsom en dator, cd-spelare eller motsvarande. Görs det däremot med hjälp av instrument, sång och/eller en tillhörande show såsom dans eller skådespeleri där fokus flyttas från dj:n så är framträdandet momsbefriat. Detta är av uppenbara skäl ett väldigt orättvist system varför jag föreslår riksdagen att tillkännage för regeringen att även en dj skall anses vara en utövande konstnär och därmed vara befriad från att redovisa 25 procent moms på sitt gage.

I de fall arrangören av ovan nämnda tillställning tar ut en avgift för eventet skall entrépriset beläggas med 6 procent moms. Om dans däremot skulle uppstå i publiken anses eventet istället vara en danstillställning varpå arrangören istället måste redovisa 25 procent moms på entrépriset. Att mängden mervärdesskatt för arrangören skall ändras baserat på om ett events deltagare väljer att sitta, stå eller dansa är orimligt varför jag föreslår riksdagen att tillkännage för regeringen att även danstillställningar skall beläggas med 6 procent moms.

Michael Rubbestad (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)