Förändring av inkomsttaket för studenter

Motion 2013/14:Ub314 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (M)

av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till en översyn av reglerna kring inkomsttaket för studenter.

Motivering

För många studenter är ett extrajobb vid sidan om studierna inte bara välkomna extrapengar till en skral studiemedelsbudget men också ett sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Det ger arbetserfarenhet och bättre chanser att hitta jobb efter att studierna avslutats. Men reglerna för studiemedel medför att en heltidsstudent får tjäna max ca 86 000 kr per halvår.

De studenter som vill jobba mer eller de som sedan tidigare har tillgångar undansatta i fonder och vill använda dem bestraffas genom detta inkomsttak. Det är nämligen så att om man tjänar över inkomsttaket så sänks studiemedlet, man kan till och med bli återbetalningsskyldig. Så länge man klarar av sina studier och jobbar samtidigt och under loven bör detta inte ha någon inverkan på studiemedlets storlek. Dessvärre är det en risk att studenter jobbar svart när de slår i inkomsttaket, vilket inte gynnar någon.

Svenska studenter bör inte straffas när de vill jobba vid sidan av sina studier. Snarare bör arbete belönas. Möjligheten till en översyn av reglerna kring inkomsttaket för studenter bör därför ses över.

Stockholm den 30 september 2013

Lars-Arne Staxäng (M)

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)