Förbättrad infrastruktur för den norrbottniska gruvnäringen

Motion 2018/19:2221 av Linda Ylivainio och Helena Lindahl (båda C)

av Linda Ylivainio och Helena Lindahl (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av dubbelspår på Malmbanan samt att projekt Malmporten bör realiseras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Malmbanan är vår tyngst trafikerade järnväg och en av Sveriges viktigaste järnvägar för transport av gods och människor.

Persontåg, godståg och malmtåg kör på den 50 mil långa sträckan mellan Boden och Riksgränsen och vidare till Narvik i Norge. Malmbanan är den enda järnvägen i Sverige som tillåter 30 tons axellast, vilket innebär 8600 ton tunga och 750 meter långa tåg med totalt 68 vagnar. Mellan Kiruna och Narvik går det idag sammanlagt 22 malmtåg per dygn i båda riktningarna, och mellan Malmberget och Luleå tio tåg per dygn. Kraven ökar med längre och tyngre tåg på sträckan. För att öka robustheten och minska de dyra stillestånden när malmtrafiken ibland drabbas av avbrott och störningar, är det angeläget att det snarast införs dubbelspår på Malmbanan.

En annan flaskhals i flödet av produkter från gruvorna i bla Malmfälten är hamn­kapaciteten. Luleå hamn är en av EU:s strategiskt viktiga hamnar och för att trans­portera malmen till stålverk i Europa och världen behövs fungerande sjövägar från Luleå och Narvik. Kapaciteten för utskeppning i Luleå hamn behöver därför öka liksom förmågan att ta emot fartyg med hög lastkapacitet, och därför är bla muddringsåtgärder såväl i farleden i Luleå hamn som i Norra Kvarken nödvändiga. Att Luleå hamn kan ta emot även de största fartygen ger stora nyttor klimatmässigt och samhällsekonomiskt. För att Sverige ska fortsätta att vara en stark exportör inom gruv- och mineralnäringen liksom stålindustrin är det därför mycket angeläget att investeringar i dubbelspår på Malmbanan liksom projektet Malmporten realiseras.

Linda Ylivainio (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)