Förbättrad infrastruktur Gekås–Ullared

Motion 2018/19:2086 av Adnan Dibrani (S)

av Adnan Dibrani (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för hur infrastrukturen kring Gekås i Halland kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år besöker minst fem miljoner personer varuhuset Gekås i Ullared. Vissa dagar kan det handla om 29000 personer. Det gör Gekås till ett av Sveriges största besöksmål. Men de två länsvägar som bär till Ullared, 153:an och 154:an, är sedan länge underdimensionerade för trafikmängden och därför trafikfarliga på flera platser. Varje år sker flera olyckor på vägarna när vanlig personbilstrafik samsas med den tunga godstrafiken på de här små vägarna.

Önskemål om att åtgärda bristerna på vägarna har länge funnits. Trafikverket har haft ett dialogmöte där de lade fram tre förslag till åtgärder, så kallade åtgärdspaket, som kan förbättra vägarna 153 och 154. Alla paketen saknar finansiering i den nuvarande regionala trafikplanen från år 2014 till 2025. Det innebär att det troligtvis kommer att dröja många år innan de skulle kunna bli verklighet. Det kommer att påverka Gekås verksamhet, det kommer att påverka tillväxten i regionen negativt och det kommer att kräva liv. Därför måste infrastrukturen kring Gekås stärkas så snart som möjligt.

Adnan Dibrani (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)