Förbättrad möjlighet till flygpendling

Motion 2020/21:3518 av Roger Richthoff (SD)

av Roger Richthoff (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur möjligheten till flygpendling kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett stort land med långa avstånd. För att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas krävs det goda kommunikationer. På många platser runtom i vårt land – inte minst i norra delen av Sverige – är fungerande flygförbindelser en förutsättning för tillväxt och utveckling.

Dessvärre kan det konstateras att de regionala flygförbindelserna har brister vilket påverkar såväl företag som privatpersoner negativt. För att komma till rätta med detta problem och för att möjliggöra företagande och resande i hela Sverige, bör det utredas hur möjligheten till flygpendling mellan mindre orter kan förbättras

Roger Richthoff (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)