Förbättrad säkerhet vid framförande av vattenskoter

Motion 2020/21:2452 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett förarbevis för vattenskoter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I sommar har frågan om vattenskotrar uppmärksammats vid våra badstränder i Östergötland. Många badande upplever en stor osäkerhet att vattenskotrar i hög hastighet ger sig in i sund och vikar där många nyttjar området.

En vattenskoter är en farkost som är kortare än 4 meter. Den drivs med en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat. I Sverige krävs ännu ingen utbildning för att få framföra vattenskoter.

Kustbevakningen har i många år haft problem med vattenskotrar som kör fort och olämpligt nära stränder och folk som badar. Vattenskotern i sig gör inte större skada än andra båtar. Dessutom har de miljövänliga fyrtaktsmotorer. Problemet är inte farkosten i sig utan hur det framförs.

Det vore önskvärt med en högre åldersgräns för det starkaste modellerna och någon form av kompetenskrav, förarintyg eller förarbevis eller motsvarande, ungefär det som finns för EU-mopeder eller det förarbevis som gäller för snöskotrar i dag. Utformningen av ett sådant förarbevis bör bygga på att den som klarat ett obligatoriskt kunskapsprov med godkänt resultat ska vara berättigad att ansöka om ett förarbevis.

Teresa Carvalho (S)

Johan Andersson (S)

Eva Lindh (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)