Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Förbättringar och andra åtgärder kring arbetsmiljö och arbetsmarknad för nattarbete

Motion 2021/22:185 av Fredrik Lindahl (SD)

av Fredrik Lindahl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förbättringar och andra förslag på åtgärder kring arbetsmiljö och arbetsmarknad för nattarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbete på obekväm arbetstid, som i denna motion främst riktar sig till s.k. nattarbete, är vanligt förekommande på dagens arbetsmarknad. Nattarbetare kan vara allt ifrån skift­arbete i industri, vårdpersonal, väktare, tågförare m.fl. I många fall så kanske arbete på obekväma arbetstider inte var det naturliga valet utan en konsekvens av en allt hårdare arbetsmarknad.

Ett exempel på bekymmer som kan uppstå är att inte alla kommuner erbjuder för­skola eller dagomsorg nattetid, s.k. nattis. Detta skapar stora problem för ensamstående föräldrar som måste arbeta sent.

Familjelivet och det sociala umgänget i familjen utsätts också för påfrestningar då fritid och annat kan komma i kläm om båda i förhållandet har radikalt olika arbetstider.

Att arbeta heltid på obekväma tider kan enligt forskning vara väldigt tärande på både hälsa och välmående. Kroppen ställer om sig på natten och att vända på dygnet varje vecka kan vara väldigt påfrestande. Det är vanligt att skiftarbete kan medföra sömnbrist och allmän trötthet, speciellt utsatta är arbetare som kör nattskift. Risken för arbets­skador och fel i arbetet ökar också vid längre nattpass.

En vanlig lösning brukar vara att arbetsgivarna ger arbetstidsförkortning till personer som arbetar natt för att dels underlätta deras vardag men också hjälpa till med deras väl­befinnande, men det skiljer sig stort från bransch till bransch.

Med hänsyn till ovanstående så anser jag att man ytterligare måste utreda nattarbe­tarnas förutsättningar och välmående på arbetsmarknaden.

Fredrik Lindahl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)