Förbjud folkgrupps- och religionsregistrering i Turkiet

Motion 2013/14:U313 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör vara pådrivande för att Turkiet ska avskaffa folkgrupps- och religionsregistrering av landets invånare då det har en diskriminerande effekt på dem som tillhör minoriteter.

Motivering

Efter Ottomanska rikets sönderfall i början på 1900-talet och resultatet av första världskrigets gränsdragning lades grunden till dagens Turkiet. Den turkiska staten grundades år 1923 efter Lausannefördraget. Syrianer har bott i Turkiet, Libanon, Irak och Syrien i över 4 000 år och tog till sig kristendomen tidigt. Syriska/arameiska språket och kulturen har bidragit till utvecklingen i världen, vilket gör att området kallas för civilisationens vagga.

Diskriminering och förföljelse har dessvärre varit och är fortfarande vardag för syrianer och andra kristna minoriteter i Mellanöstern på grund av den religiösa och etniska tillhörigheten.

Ännu idag registreras religionstillhörigheten i identitetshandlingar i Turkiet.

Det innebör att statliga institutioner kan särbehandla individer genom att religionstillhörigheten framkommer i id-handlingar. Denna åsiktsregistrering är dessvärre diskriminerande för de kristna minoriteterna.

Utöver de nationella id-korten har det visat sig att myndigheter internt även klassar individer som tillhör andra religiösa eller etniska minoriteter med koder: 1 för Armenier, 2 för Greker, 3 för Judar och 4 för Syrianer. Inom militärtjänstgöringen används ytterligare en kategorisering, GM (Gayri muslim) icke muslim, för att kontrollera kristna turkiska medborgare. Givet att Turkiet är ett kandidatland till EU bör detta vara frågor som bör ses över i förhandlingarna då alla människors lika, unika och okränkbara värde sätts ur spel med denna åsiktsregistrering. Alla invånare bör likställas och inkluderas i samhället; först då blir demokratin fulländad och samhället mer framgångsrikt.

Sverige bör agera och påtala i våra bilaterala kontakter med Turkiet och genom EU att registreringen av folkgrupp och religion, oavsett tillhörighet, bör upphöra och att alla människor oavsett religionstillhörighet och etnisk tillhörighet behandlas lika.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2013

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)