Förbud mot att minska vårdplatser

Motion 2021/22:2907 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot att minska vårdplatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har OECD:s lägsta antal vårdplatser. Svensk vård är till kvaliteten hög, men tillgängligheten kan till delar anses vara bristfällig och framför allt ojämnt fördelad i riket och under olika perioder för olika sjukvårdsinrättningar. Den höga belastningen på vården leder till att vårdpersonal inte sällan får arbeta under hög press och patienter får vänta för länge i vårdköer. Eftersom vården till stor del är regionalt styrd kan också förutsättningarna eller prioriteringarna variera i olika delar av Sverige. Med en växande befolkning i kombination med en högre andel äldre och en ökad vårdtillgänglighet via de internetbaserade bolagen kommer vårdbehovet sannolikt inte att minska. För att inte urholka vårdens tillgänglighet ytterligare samt för att minska vårdpersonalens belastning behöver därför lagstiftningen motverka ytterligare minskade vårdplatser, lämpligen via någon form av ett balanserat förbud mot ytterligare total minskning av antalet vårdplatser.

Johnny Skalin (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)