Förbud mot engångsartiklar av plast

Motion 2017/18:1631 av Johan Nissinen (SD)

av Johan Nissinen (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot engångsartiklar utav plast och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Frankrike har man sedan 2016 börjat arbeta med att förbjuda vissa plastartiklar. Det är redan idag förbjudet att sälja engångsplastpåsar och från och med 2020 kommer det att vara förbjudet med engångsartiklar av plast för mat och dryck som innehåller mer än 50 % icke nedbrytbart material, så som bestick, tallrikar, muggar, plastpåsar för frukt och grönt. Plastliknande material gjort på papper eller majs- eller potatisstärkelse som går att kompostera får fortfarande användas. Detta används idag för påsar till frukt och grönt men även till att slå in tidningar och kataloger.

Ett förbud mot alla sorters engångsförpackningar av plast i Sverige och ett främjande av andra alternativ skulle ha flera positiva fördelar för Sverige.

  1. Ett minskat användande av plast skulle vara bra för naturen. Plast tar beroende på produkt flera decennier till flera hundra år att bryta ner i naturen. T.ex. tar det 10–20 år för en plastpåse och 450 år för en petflaska att brytas ner i naturen.

Många av oss som har rest till ett flertal fattiga länder vet hur illa och hemskt det är när det samlas stora mängder plast i havet som skadar djuren och indirekt de människor som lever i området.

  1. Mindre plastprodukter på marknaden innebär ökad efterfrågan på alternativa substitut, vilket kommer att främja näringar som tillverkar alternativa produkter i t.ex. papper eller tyg. Om artiklar som plastbestick, plastmuggar och plasttallrikar istället enbart tillverkas i trä möjliggör det ett uppsving för svensk träindustri, likaså ett ökat användande av papperspåsar.

 

 

Johan Nissinen (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-09 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)