Förbud mot giftormar i bostäder

Motion 2008/09:MJ299 av Alf Eriksson (s)

av Alf Eriksson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot att hålla giftiga ormar i privatbostäder.

Motivering

Det blir allt vanligare att framför allt ungdomar håller giftiga ormar som sällskapsdjur i sina privata bostäder. Skälen till detta kan vara många, och inte alltid är det ormarnas bästa som står i fokus. Anmälningsplikt gäller men följs sällan och stor oro uppstår bland grannar och övriga människor i grannskapet när de krälande djuren rymmer från sin fångenskap. Många hyresgäster är oroliga för att få in dessa rymlingar i sina bostäder och känner stort obehag.

I vår djurskyddslagstiftning strävar vi efter att djuren skall leva under så naturliga former som möjligt. Det kan knappast vara nära en naturlig miljö för dessa ormar att vistas i en lägenhet i en annan världsdel, instängda i ett minimalt utrymme. Det blir knappast bättre när de rymmer.

Därför bör regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att inga giftiga ormar får hållas som husdjur i privata bostäder.

Stockholm den 30 september 2008

Alf Eriksson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)