Förbud mot sexistisk reklam

Motion 2017/18:2656 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att förändra lagstiftningen för att motverka de negativa könsstereotypa rollerna inom marknadsföringsområdet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige framhålls ofta som ett av världens mest jämställda länder. Det är fantastiskt, men en mängd utmaningar återstår, inte minst för att det offentliga rummet ska kännas tillgängligt, tryggt och välkomnande för alla, oavsett könstillhörighet. I det moderna samhället översköljs vi av reklambudskap. Utöver att locka till konsumtion, bidrar de i många fall till stereotypa könsroller och därtill till psykisk ohälsa. Sveriges Kvinno­lobby har låtit genomföra en undersökning om reklam och hälsa, som visar att 9 av 10 kvinnor mellan 13 och 30 år kommit i kontakt med reklam som fått dem att vilja ändra på sig själva. Samma höga antal angav även att reklam fått dem att må dåligt över sitt utseende eller sin vikt.

Till skillnad från de övriga nordiska länderna saknar Sverige en fungerande reglering på marknadsföringsområdet, en reglering som skulle ha positiv inverkan på jämställdheten och motverka de könsstereotypa rollerna som har så uppenbara negativa konsekvenser. Förändrad lagstiftning på området måste övervägas.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)