Förbud mot sexuella övergrepp mot djur

Motion 2008/09:MJ281 av Hans Hoff (s)

av Hans Hoff (s)
s28036

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbud mot sexuella övergrepp på djur införs genom en särskild bestämmelse i djurskyddslagen.

Motivering

Sexuella övergrepp mot djur är ett problem som ökat i omfattning de senaste åren. Flera hundra fall av sexuella övergrepp på djur har anmälts de senaste åren utan att de lett till åtal.

Till skillnad från i de flesta andra länder är tidelag inte förbjudet i Sverige. Förbudet togs bort 1944 samtidigt som homosexförbudet avskaffades. I brottsbalken finns en bestämmelse om djurplågeri som innebär att den som utsätter djur för lidande kan straffas för det. Men det krävs då att åklagare kan bevisa att det varit fråga om djurplågeri, det vill säga att övergreppet inneburit fysiskt eller psykiskt lidande för djuret. Att bevisa att djuret lidit är emellertid mycket svårt och därmed har det visat sig nästan omöjligt att få någon fälld för sexövergrepp enligt lagen mot djurplågeri.

Det rättsliga skyddet för djur är därför otillräckligt. Ett djur är en försvarslös part, och djur får aldrig utsättas för meningslöst lidande.

En lagstiftning som uttryckligen förbjuder sexuella övergrepp mot djur bör därför införas. Det bör ske genom att förbud mot sexuellt utnyttjande av djur införs genom en särskild bestämmelse i djurskyddslagen.

Stockholm den 24 september 2008

Hans Hoff (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02
Yrkanden (1)

Avsändare