Förbud mot vilda djur på cirkus

Motion 2021/22:3033 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda användandet av icke-domesticerade djur på cirkusar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

62 procent av alla européer anser att det är rätt att förbjuda vilda djur som underhållning på cirkusar, enligt en opinionsundersökning under våren 2021. I en lång rad europeiska länder finns också ett sådant förbud, men inte i Sverige, trots att vår djurskyddslagstiftning i många avseenden på annat håll ligger i framkant. Istället för ett heltäckande förbud finns det i Sverige förbud mot ett antal specifika vilda djur på cirkus: apor, rovdjur, säldjur, elefanter, noshörningar, flodhästar, hjortdjur (gäller ej renar), giraffer, kängurur, rovfåglar, strutsfåglar och krokodildjur.

 

Trots att cirkusar ofta associeras med glädje är dessvärre verkligheten allt annat än rolig för de djur som används i underhållningen genom grov manipulering för människors nöjes skull. Många av de djur som idag används tränas hårt redan från födseln i syfte att radera ut de naturliga beteenden och instinkter som finns. Man använder sig av bestraffningar för att tvinga djuren till att utföra onaturliga konster samtidigt som de tvingas leva i trånga utrymmen och transporteras under långa tider när de inte används som underhållning. Deras enda syfte är helt enkelt att användas som slit-och-släng-produkter, varför ingen eller ytterst begränsad hänsyn tas till deras välmående. I sina naturliga miljöer färdas ofta djur långa sträckor, och då deras grundläggande behov inte kan tillvaratas drabbas de av stress och uttråkning. Den djupa depression som många drabbas av syns inte alltid, men så finns det samtidigt tydliga exempel på djur som blir apatiska eller rent av aggressiva. Användandet av icke-domesticerade djur som underhållning på cirkusar bör mot bakgrund av detta helt förbjudas i Sverige.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)