Fördragsfäst undantag från EU:s monetära union

Motion 2010/11:Fi215 av Ulla Andersson m.fl. (V)

av Ulla Andersson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kräva ett svenskt undantag från EU:s valutaunion.

Motivering

År 2003 avvisade en klar majoritet av de svenska väljarna i en folkomröstning ett inträde i EU:s valutaunion. I dag framstår detta beslut som mycket klokt. Fria från euron har vi i Sverige haft lägre räntor, en växelkurs som är bättre anpassad till vår ekonomiska situation och en bättre ekonomisk utveckling än euroområdet. I dag är EU:s valutaunion i djup kris och den gemensamma valutapolitiken försvårar möjligheterna till ekonomisk återhämtning i flera av de berörda länderna.

Trots det klara utfallet i folkomröstningen har Sveriges regering inte begärt undantag i EU:s fördrag för vårt deltagande i EU:s valutaunion. I strikt juridisk mening är Sverige därför förpliktigat att anpassa sig och ansluta sig till EMU:s tredje steg, den gemensamma valutan. Vi menar att denna underlåtenhet att kräva ett fördragsfäst undantag för valutaunionen utgör en brist på respekt för resultatet av folkomröstningen.

Två EU-länder, Storbritannien och Danmark, har undantag från valutaunionen i EU:s fördrag. Storbritanniens undantag från EMU:s regelverk är mer omfattande och tydligare än Danmarks.

Regeringen bör snarast ta ett initiativ i Europeiska rådet om att tillföra EU-fördraget ett svenskt undantag från EU:s valutaunion efter brittisk modell. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 18 oktober 2010

Ulla Andersson (V)

Josefin Brink (V)

Rossana Dinamarca (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Jacob Johnson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)