Förebyggande drogtester i skolan

Motion 2019/20:3159 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra drogtester i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Drogproblematiken är stor i samhället. Därför vill jag genom detta förslag åter försöka se nya möjligheter att få bukt med drogerna bland ungdomar. I dag genomförs redan obligatoriska drogtester i åtskilliga företag. Man gör detta dels av omtanke om personalen, dels för att förebygga olyckor.

Missbruk bland ungdomar skapar trauman som olyckor, tidig död och kriminalitet. Kan vi genom förslaget få tag i ungdomar på ett tidigt stadium, förebygger vi ut­slagning, familjetragedier, kriminalitet och andra följdeffekter. Att hitta de ungdomar som använder sig av droger i ett tidigt stadium innebär även en samhällsekonomisk besparing. I många kommuner är socialnämndernas budget hårt belastad av kostnader kopplade till droganvändning.

Genom möjligheten att införa drogtester i skolorna skulle vi kunna skapa ett positivt grupptryck, där elever lättare kan motivera för sig själva och sin omgivning varför de ej ska nyttja narkotika.

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)