Förenklad handel mellan Sverige och Norge

Motion 2018/19:915 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av hur fler gränshinder mellan Sverige och Norge kan rivas i syfte att främja handeln mellan länderna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tack vare det täta nordiska samarbetet har Sverige och Norge relativt få gränshinder. Dock finns det ofta fler hinder än vad många företag som vill slå sig in på den norska marknaden först tror. Trots våra länders kulturella och geografiska närhet är det faktum att Norge inte är med i EU en avgörande skillnad som får konsekvenser för det ekonomiska utbytet mellan våra länder.

Redan idag är Norge vår näst största exportmarknad och många norska företag investerar omfattande summor för att bygga upp sin verksamhet i Sverige. Gränshindren påverkar ofta inte stora företag som har möjlighet att hyra in juridiskt kunnande för att överkomma dem. Däremot avskräcks mindre företag från att ta klivet in på den norska marknaden. Det åligger den svenska regeringen att arbeta för att förenkla handeln med våra stora handelspartners.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)