Förenklade delgivningsregler

Motion 2020/21:227 av Staffan Eklöf (SD)

av Staffan Eklöf (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring av reglerna för delgivning och att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Delgivning är ett sätt för en myndighet att se till att den som berörs av ett mål har fått ta del av viktig information. Det kan exempelvis handla om att en brottsmisstänkt får ett formellt överlämnande av en skriftlig handling på en stämning. Förenklad delgivning underlättar polisens arbete genom att delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit och kräver alltså inte bevis att dokumentet har tagits emot av den brotts­misstänkte. Vid förenklad delgivning ska den som det berör ha fått information av myndigheten om att det delgivningssättet kan komma att användas i målet. Att informationen mottagits måste intygas av denne skriftligen.

När det gäller vanebrottslingar måste dessa skriva på ofta och det är en hantering kring det. Den här hanteringen tar onödig tid och fokus från polisens övriga arbete.

Intyget bör gälla i längre tid än idag och för flera mål under den tiden.

Staffan Eklöf (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-22 Granskad: 2020-09-22 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)