Förenklade myndighetskontakter

Motion 2016/17:1220 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklade myndighetskontakter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För många svenska företagare går en onödigt stor del av deras arbetstid åt till att hålla kontakt med olika typer av myndigheter. Trots att Sverige tillhör de länder som kommit längst när det gäller digitalisering kämpar många småföretagare med att på blanketter lämna uppgifter till myndigheter. Inte sällan är det flera olika myndigheter som begär likartade uppgifter.

I andra länder i Sveriges närhet, exempelvis Norge och Estland, har man infört regler om att innan en statlig myndighet begär in uppgifter från en enskild företagare ska undersöka om informationen redan finns hos en annan myndighet. På så sätt spar man tid för företagaren samtidigt som myndigheten troligtvis också snabbare får in de uppgifter som man efterfrågar. En sådan regel borde kunna fungera även i Sverige.

En ytterligare väg för förenklade myndighetskontakter skulle kunna vara att statliga och kommunala myndigheter som har kontakter med företagare håller sig med en gemensam hemsida där företagaren kan lämna och efterfråga uppgifter och där dessa sedan med automatik fördelas till rätt myndighet. Även en sådan reform skulle kunna spara mycket tid.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)