Förenklade regler för nystartade företag

Motion 2020/21:265 av Alexander Christiansson och Markus Wiechel (båda SD)

av Alexander Christiansson och Markus Wiechel (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förenklade regler för nystartade företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett fungerande och sunt företagsklimat är avgörande för den svenska ekonomin.

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag och det är av högsta vikt att människor som känner sig redo att testa sin affärsidé vågar ta steget och starta sin egen verksamhet. Tröskeln till sitt egna företag skall vara låg och inte försvåras genom krång­liga regelverk och onödig byråkrati.   

Regler träffar företag av olika storlek och bolagsform på olika sätt. För små företag tenderar reglerna att vara mer betungande jämfört med större företag som har ett större ekonomiskt utrymme.

Ett mindre företag med färre anställda och mindre resurser har svårare att klara sig genom snåriga regelverk och administration vilket också påverkar verksamhetens för­måga att ställa om i en global och snabbt föränderlig värld.

Genom utveckling och digitalisering menar vi att staten och myndigheter har en skyldighet att ge den service som krävs för att underlätta för fler att våga starta sitt första företag. 

Detta genom regelförändringar och genom att skapa förutsättningar för nystartade företag att gå med vinst och få utdelning för den tid man arbetar.

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-22 Granskad: 2020-09-22 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)