Förenklande av möjligheten att bli adoptivförälder

Motion 2007/08:C233 av Jan Ericson (m)

av Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dagens regelsystem för blivande adoptivföräldrar ses över och förenklas.

Motivering

Med dagens regelsystem är det både dyrt och tidskrävande att försöka kvalificera sig till rätten att bli adoptivförälder. Risken finns att detta skrämmer bort tänkbara adoptivföräldrar som skulle kunna hjälpa ett övergivet eller svårt utsatt barn till en god uppväxt och ett gott liv. Det gör det också svårare för ofrivilligt barnlösa att adoptera.

I sammanhanget kan påpekas att biologisk förälder kan man bli utan någon som helst utbildning eller kunskap. Oftast går det ganska bra ändå!

Dagens regelverk bör därför ses över så att det bli lättare att bli godkänd som adoptivförälder.

Stockholm den 28 september 2007

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-01 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)