Företagande

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Företagsamhet som personlig egenskap 3

4 Sverige kan bättre 4

4.1 Dra nytta av globaliseringen 4

4.2 Regeringen förstör företagsklimatet 5

5 En ny politik för företagande 6

5.1 Innovationer, forskning och högre kunskapsnivå 7

5.2 Lägre skatter för ökat företagande 7

5.3 Riskkapital i tidiga skeden 8

5.4 Bättre konkurrens 9

5.4.1 Skärpt konkurrensövervakning 9

5.4.2 Statligt ägande 10

5.4.3 Uppföljning av om- och avreglerade marknader 11

5.4.4 Kommunalpolitik för ökad konkurrens 11

5.5 Färre och enklare regler 12

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en översyn av den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)