Företagsamhet bland unga

Motion 2019/20:26 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida en stimulanspeng kan införas för att främja förståelsen för egenföretagande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I många fall uppfattar oerfarna ungdomar och yngre vuxna egenföretagande som avskräck­ande på grund av den extensiva kunskap som krävs för att juridiskt etablera ett företag samt administrera skatterna. Trots att det finns företagsformer som är relativt lätta att eta­blera samt att det finns statliga stödinsatser som syftar till att bistå nyföretagare så känner många unga inte till dem och vågar därmed inte ta steget och satsa på sina affärsidéer.

För att minska kunskapsgapet kring företagsbildning och företagande hos ungdomar så bör ytterligare insatser riktas mot elever som går på gymnasium eller yrkesprogram. Det etablerade nätverket Ung Företagsamhet lär ut entreprenörskap genom att individer får starta och driva ett eget ”UF”-företag, som kurs på gymnasiet, vilket här kan ses som en föregångsmodell. För att möjliggöra att fler läroverk använder sig av kurser från Ung Företagsamhet, eller skapar egna kurser som lär ut juridiskt och administrativt företag­ande, så bör regeringen utreda om en statlig stimulanspeng kan ge incitament och därmed öka intresset hos skolorna. Exempelvis kan en öronmärkt stimulanspeng bidra till att inte bara ekonomiprogrammen utan även yrkespraktiska och natur-/samhällsvetenskapliga gymnasieprogram tillhandahåller eleverna en möjlighet att lära sig om företagande. En grundläggande kunskap om företagande hos unga kan bidra till att fler kan driva och administrera egna företag.

Dennis Dioukarev (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-13 Granskad: 2019-09-16 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)