Företagsfond för ungdomar

Motion 2016/17:782 av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD)

av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bilda en företagsfond för ungdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Entreprenörskap och företagande är en förutsättning för svensk välfärd då det skapar arbetstillfällen och genererar skatteintäkter. Unga företagare har inte bara ett långt liv framför sig, de kan även besitta nya idéer och kreativa lösningar som inte är lika vanliga hos vuxna. Samtidigt kan det vara svårt för yngre att hävda sig på arbetsmarknaden, få finansiering till nya projekt och få någon som tror på nya idéer.

För att underlätta för unga entreprenörer skulle en nationell entreprenörsfond för ungdomar under Almis regi, tillsammans med näringslivet, vara ett sätt att underlätta för ungdomar att få finansiering.

Entreprenörsfonden kan möjliggöra för ungdomar att söka kapital för sina företagsidéer men också underlätta för nya innovationer inom befintliga verksamheter. Representanter från näringslivet kan sitta med som yrkes- och investeringskunniga, och kan vid intresse också själva gå in med eget kapital i företagen eller bidra med sina kunskaper.

Ambitionen med projektet måste vara att investeringar till företagande till så stor del som möjligt ska komma ifrån den privata sektorn och att staten därmed inte agerar riskkapitalbolag med våra gemensamma skattepengar.

Det finns redan idag projekt som drivs av näringslivet där man hjälper nystartade företag genom fadderverksamhet. Ett exempel på detta är den så kallade Företagsfabriken, som är en del av ett projekt som heter Science Park. Ett samspel med befintliga organisationer kan vara lämpligt.

Johan Nissinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)