Företagspolitiska strategier

Motion 2002/03:N396 av Ingegerd Saarinen (mp)

av Ingegerd Saarinen (mp)
Motion till riksdagen

2002/03:N396

av Ingegerd Saarinen (mp)

Företagspolitiska strategier

1 Sammanfattning

Arbetsmarknaden har förändrats. Företag och myndigheter blir allt mindre angelägna att göra långsiktiga bindningar i form av fasta anställningar. Man vill inte vara låst vid en speciell personalstruktur eller en viss mängd anställda, dels för att kompetenskraven ständigt förändras, dels för att kunna utnyttja folk vid speciella produktionstillfällen. Tillfällighetsanställningar och projektjobb har blivit allt vanligare. Vissa arbetsgivare anställer bara dem som har egen firma. Det har blivit allt vanligare att starta eget. 1997 var 596 000 företag soloföretag av sammanlagt 791 000 företag, enligt SCB. 1998 var motsvarande siffror 607 000 av totalt 810 000. Räknar man
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)