Motionen utgår

Motion 2019/20:70

Motion till riksdagen
2019/20:70

Motionen utgår.

Motionen behandlas inte

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-20 Utgången: 2019-09-30
Yrkanden (1)