Förföljelse av kristna minoriteter

Motion 2022/23:1392 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom sitt arbete inom FN samt i internationella kontakter mer aktivt ska arbeta för att motverka förföljelsen av kristna minoriteter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige och Europa kan människor utöva sin rättighet att öppet visa och också utöva sin tro, detta är dock inte möjligt för alla människor runt om i vår värld. Organisationen Open doors följer kontinuerligt upp situationen för människors möjlighet att utöva sin kristna tro runt om i världens olika länder. Varje år offentliggör organisationen en lista, World Watch List (WWL), som listar de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som störst. Det förtryck som kristna upplever mäts i fem olika områden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet. I de 50 länder som listas i WWL förföljs eller diskrimineras uppskattningsvis 312 miljoner kristna. I alla länder på 2022 års lista anses förföljelsen vara mycket allvarlig eller extremt allvarlig, enligt den gradering som används i WWL. Antalet förföljda kristna är dock fler än så, eftersom förföljelsen inte är begränsad till dessa 50 länder. Uppskattningsvis möter kristna i ytterligare 26 länder allvarlig eller mycket allvarlig förföljelse. Det innebär att sammanlagt förföljs och diskrimineras fler än 360 miljoner kristna i världen. Under rapporteringsperioden för WWL 2022 dödades 5 898 kristna på grund av sin tro, vilket är en ökning med 24 procent sedan WWL 2021. De allra flesta dödliga attacker, 4 650 stycken, skedde i Nigeria. Antal kidnappningar utifrån en kristen tro mer än fördubblades, från 1 710 stycken under WWL 2021 till 3 829 under WWL 2022. Även inom denna kategori är Nigeria det värst drabbade landet, över hälften av fallen inträffade här. Siffrorna baserar sig på bekräftade fall, vilket innebär att mörkertalet kan vara stort. Rapporten visar även att kyrkor och andra kristna byggnader attackerades. De länder i listan där förföljelsen av kristna är värst anges i WWL 2022 vara Afghanistan, Nordkorea och Somalia men bland de 50 länder som ingår i WWL 2022 finns även tex Indien, Egypten, Turkiet och Saudiarabien

 

Sverige bör mer aktivt agera för att säkerställa kristna minoriteteters möjlighet att utöva sin tro. Detta kan ske genom att Sverige i sina internationella kontakter lyfta fram rätten till religionsfrihet, vilket främjar kristna och andra religiösa minoriteters möjlighet att utöva sin tro. Sverige bör också aktivt agera i FN för att resolutioner med krav om religionsfrihet ställs på länder där kristna enligt WWL 2022 upplever förföljelse idag samt att verka för att sanktioner införs när länder inte möjliggör fritt religionsutövande enligt FN:s mänskliga rättigheter.

 

 

 

 

Ingemar Kihlström (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)